Konkurs - WYGRAJ SWOJĄ PODŁOGĘ

PODŁOGI BOLECHOWO

Konkurs - WYGRAJ SWOJĄ PODŁOGĘ

Bolechowo dn.30.11.2018r.

 

 


REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ WYGRAJ SWOJĄ PODŁOGĘ ”

2. Organizatorem Konkursu jest firma Podłogi Bolechowo ul. Poznańska 50, 62-005 Bolechowo

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Parkiety Podłogi Roman Pol - producent podłóg drewnianych

4. Konkurs zostanie przeprowadzony bezpośrednio w Salonie firmowym Podłogi Bolechowo nagłośnionym także medialnie oraz na stronie internetowej www.podlogibolechowo.pl i profilu Facebook Podłogi Bolechowo, w dniach 01 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

 


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem firmy Podłogi Bolechowo

c) nie jest członkiem rodziny pracownika firmy, współpracownika lub firmy Podłogi Bolechowo

 


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) złoży zamówienie potwierdzone pisemną umową na zakup i montaż podłogi drewnianej

w terminie wyznaczonym w § 1 pkt 4.

c) zamieści wpis, na profilu Facebook: Podłogi Bolechowo pod postem konkursowym

zawierający wypowiedź na temat:

Trzy ważne powody, dla których warto posiadać drewnianą podłogę …

 

 


§ 3

NAGRODY

Nagrodą główną w Konkursie jest :

a) Podłoga dębowa lita surowa w wybranym asortymencie (lub jej równowartość netto) maksymalnie do 50m2 w przypadku zamówienia tego rodzaju podłogi

lub

b) komplet chemii parkietowej stosowanej do montażu finishparkietu lub finishdeski (lub jej równowartość netto) maksymalnie do 50 m2 w przypadku zamówienia tego rodzaju podłogi

Nagrodą drugą i trzecią jest:

komplet środków do bieżącej pielęgnacji podłóg drewnianych powierzchni 50m2 na okres 1 roku niemieckiej firmy Pallmann.

 


§ 4

LAUREACI I KOMISJA KONKURSOWA

1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych. W ocenie prac będą brane pod uwagę:

Zgodność z tematem Konkursu

Kreatywność i innowacyjność wypowiedzi

Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

3. Podczas obrad komisji konkursowej komisja wyłoni 3 (trzech) Laureatów Konkursu:

Laureat Głównej Nagrody, Laureat Drugiej Nagrody, Laureat Trzeciej Nagrody

Jeżeli Lauretem Głównej Nagrody zostanie Uczestnik, który złożył zamówienie na podłogę dębową litą surową, której producentem Organizator to Nagrodą Główną dla takiego Uczestnika jest Nagroda Glówna opisana w § 3 ppkt a)

Jeżeli Lauretem Głównej Nagrody zostanie Uczestnik, który złożył zamówienie na gotową podłogę, olejowaną lub lakierowaną to Nagrodą Główną dla takiego Uczestnika jest Nagroda Główna opisana § 3 ppkt b)

Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie oraz poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@podlogibolechowo.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia.

6. Otrzymana nagroda zostanie przekazana po uzgodnieniu i przesłaniu danych przez Laureata.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 


§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. RODO

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.podlogibolechowo.pl.

PODŁOGI BOLECHOWO

Katalog

Najbardziej wymagającym odbiorcom zapewniamy bogaty wybór spośród ekskluzywnych kolekcji wzorów, gatunków i opcji wykończenia.POZNAJ NASZ KATALOG
PODŁOGI BOLECHOWO

Zaufali nam