Polityka prywatności

PODŁOGI BOLECHOWO

Polityka prywatności

Ochrona Danych osobowych według  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) stosowanego od 25 maja 2018r

1. Administratorem Państwa danych jest:

PODŁOGI Bolechowo 

ul. Poznańska 50

62-005 Bolechowo k. Poznania

z którym można się skontaktować:

-pisemnie, kierując korespondencję na adres:

PODŁOGI Bolechowo 

ul. Poznańska 50

62-005 Bolechowo k. Poznania

-telefonicznie, pod numerem +48 61 8 126 002

-mailowo, pod adresem: biuro@podlogibolechowo.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych:

PODŁOGI Bolechowo będą przetwarzać powyższe dane osobowe w celu realizacji zadań związanych z wykonywaną  sprzedażą.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

- Imię i nazwisko

- adres korespondencyjny

- nr telefonu kontaktowego

- adres poczty email.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Każdemu, czyje dane przetwarzane są przez PODŁOGI Bolechowo przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych, a zwłaszcza prawo do:

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;

- uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

- uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące; uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;

- żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

- żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym celu;

- żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.

PODŁOGI BOLECHOWO

Katalog

Najbardziej wymagającym odbiorcom zapewniamy bogaty wybór spośród ekskluzywnych kolekcji wzorów, gatunków i opcji wykończenia.POZNAJ NASZ KATALOG
PODŁOGI BOLECHOWO

Zaufali nam