PROJEKT UE

01.

 

Beneficjent PARKIETY PODŁOGI Roman Pol realizuje projekt pn.

 

„Wdrożenie przez firmę PARKIETY PODŁOGI Roman Pol deski podłogowej wielowarstwowej w wyniku

opracowania nowego projektu wzorniczego.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty firmy nowego produktu – wielowarstwowej deski podłogowej. Celem rozwojowym firmy jest zbudowanie mocnej pozycji na rynku producentów podłóg poprzez stworzenie produktu, który będzie się wyróżniać mniejszym zużyciem litego drewna, funkcjonalnością, możliwością zastosowania w wielu pomieszczeniach, oryginalnym wzornictwem oraz wysoką jakością wykonania. Realizacja projektu, dzięki wdrożeniu autorskich projektów wzorniczych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy oraz osiąganych przychodów, jak również do zwiększenia eksportu do krajów UE.

 


Wartość projektu: 615 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 425 000.00 PLN

 


Projekt realizowany w okresie 01.10.2019 r. – 31.08.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail/nr telefonu: biuro@podlogibolechowo.pl / +48 61 8 126 002

 

Beneficjent PARKIETY PODŁOGI Roman Pol realizuje projekt pn.

 

„Wdrożenie przez firmę PARKIETY PODŁOGI Roman Pol deski podłogowej wielowarstwowej w wyniku

opracowania nowego projektu wzorniczego.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

 

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie nowego projektu wzorniczego, który umożliwi wdrożenie do oferty firmy nowego produktu – wielowarstwowej deski podłogowej. Celem rozwojowym firmy jest zbudowanie mocnej pozycji na rynku producentów podłóg poprzez stworzenie produktu, który będzie się wyróżniać mniejszym zużyciem litego drewna, funkcjonalnością, możliwością zastosowania w wielu pomieszczeniach, oryginalnym wzornictwem oraz wysoką jakością wykonania. Realizacja projektu, dzięki wdrożeniu autorskich projektów wzorniczych przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy oraz osiąganych przychodów, jak również do zwiększenia eksportu do krajów UE.

 


Wartość projektu: 615 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 425 000.00 PLN

 


Projekt realizowany w okresie 01.10.2019 r. – 31.08.2020 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail/nr telefonu: biuro@podlogibolechowo.pl / +48 61 8 126 002

ue
Copyright © 2021 Podłogi Bolechowo
created by akedo